ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИКАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ТВАРИН