Кафедра нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин створена у 1977 році на базі лабораторії морфології сільськогосподарських тварин, яка була організована кандидатом біологічних наук, доцентом С.Ф.Сікачиною у 1975 році. Першим завідувачем кафедри був видатний винахідник України доцент І.П.Шаптала. У різні роки кафедрою завідували: доктор ветеринарних наук, професор Я.М.Захрялов, кандидати наук, доценти  М.Г.Коновалов, С.Ф.Сікачина, Л.М.Коршунова, В.В.Сентюрін. З 2002 рочлен Всесвітньої асоціації ветеринарних анатомів. ку кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор, академік АнВШУ П.М.Гаврилін, 

         Значний внесок у розвиток кафедри внесли доценти В.В. Сентюрин, М.Г. Коновалов, С.Ф.Сікачина, В.М.Чоботарьов, А.С.Кириленко, І.П.Шаптала, В.І. Золотарьова, Л.М.Коршунова, В.В.Грачова. 


ІСТОРИЧНА СПРАВКА