НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ


Основні напрямки:

  1. Визначення закономірностей морфогенезу органів кровотворення та імунного захисту у продуктивних тварин в нормі і при патології. Імунохімічні аспекти гісто- та цитогенезу органів кровотворення. Імуноморфологія тварин, молекулярні методи оцінки імунного статусу ссавців та птиці.
  2. Розробка критеріїв патоморфологічної діагностики хвороб тварин.  

         При кафедрі за рішенням вченої ради ДДАУ від 1 липня 2008 року було створено науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК на базі  проблемної науково-дослідної лабораторії фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин (відкрита за рішенням Мінагрополітики України: наказ № 95 від 7 квітня 2003 року).

 

          Кафедра надає практичну допомогу і консультації з питань ветеринарної медицини сільськогосподарським підприємствам різної форми власності та напрямку продуктивності. Під керівництвом професора П.М.Гавриліна було заключено ряд договорів з господарствами України. Крім того, за фінансуванням з державного бюджету розроблялись нові держстандарти з ветеринарної медицини.

 

           На кафедрі під керівництвом професора Гавриліна П.М. сформовано наукову школу: «Імуноморфологія тварин, молекулярні методи визначення імунного статусу тварин в нормі та при патології. Імунохімічні аспекти гісто- та цитогенезу органів кровотворення тварин». Для виконання наукових досліджень за напрямками наукової школи функціонує аспірантура за спеціальністю 16.00.02-патологія, онкологія і морфологія тварин. 

 

           Завідувач кафедри доктор ветеринарних наук, професор Гаврилін П.М. є членом  ВАК по захисту дисертацій, членом редколегії фахового журналу “Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету”.

            Створені і працюють 4 науково-дослідні студентські гуртки. Студенти займаються науковою роботою, за результатами якої вони виступають з доповідями на наукових конференціях та публікують статті у періодичних наукових виданнях України.